Portal eRejestracja


UWAGI DLA PACJENTÓW PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  • Do lekarza pediatry może zarejestrować się pacjent do 18 roku życia. W przypadku konieczności zarejestrowania dziecka prosimy posługiwać się SUBKONTEM.
  • Pacjent winien dokonać rejestracji do lekarza POZ zgodnie z złożoną deklaracją wyboru.


UWAGI DLA PACJENTÓW PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

  • Jeśli rejestrowałeś się INTERNETOWO do poradni specjalistycznych, do których konieczne jest skierowanie, to w ciągu 14 dni MUSISZ dostarczyć skierowanie do REJESTRACJI Przychodni.
  • W DNIU WIZYTY, co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną wizyty, należy dostarczyć do REJESTRACJI wyniki badań dodatkowych (laboratoryjne, RTG, USG, TK, MRI i inne), związane z jednostką chorobową z jaką pacjent jest kierowany do poradni specjalistycznej, celem ich zeskanowania.

PAMIĘTAJ !

  • ZGŁASZAJĄC SIĘ NA WIZYTĘ MUSISZ OKAZAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem)
  • PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ PO RAZ PIERWSZY NA WIZYTĘ, WINIEN ZGŁOSIĆ SIĘ DO REJESTRACJI PRZYCHODNI, CO NAJMNIEJ 30 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ WIZYTY, aby wypełnić zgodę na udzielenie świadczenia i inne konieczne oświadczenia.

 

W przypadku gdy pacjent nie może się zgłosić do poradni w wyznaczonym terminie, winien poinformować o tym fakcie pracownia REJESTRACJI.

 

 

Szczegółowa instrukcja obsługi portalu dostępna jest w opcji POMOC.