Czekaj cierpliwie na uruchomienie systemu....lub przejd╝ pod adres: https://er.cmk.pl:8443/Portal